Наказ МОН критерії оцінювання для учнів початкових  класів 


Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11-х класів


       Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи здійснюється за 12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»).

Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.

Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної (індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової (самостійна робота, контрольна робота, тематична контрольна робота, тестування, та ін.).

Оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи здійснюється за 12-бальною системою(шкалою), відповідно до наказу МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».


Критерії  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів 5-11 класів складені на основі  

  • Додатка №2   до наказу МОН України від 21.08.2013 №1222 " Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання   навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти",
  • Додатка    до листа Міністерства   освіти  і     науки України   від 11.08.2020 № 1/9-430 "Інструктивно-методичні рекомендації  щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році"

Загальні вимоги до критеріїв оцінювання

Критерії оцінювання геометрії

Критерії оцінювання алгебри

Критерії оцінювання англійської мови (6-11 класи )

Критерії оцінювання англійської мови 5 клас НУШ

Критерії оцінювання з історії

Критерії здоров’я і добробут

Критерії оцінювання інформатики

Критерії оцінювання географії

Критерії оцінювання музичного мистецтва

Критерії оцінювання образотворче мистецтво

Критерії оцінювання трудове навчання

Критерії оцінювання українська мова

Критерії оцінювання українська та зарубіжна література

Критерії оцінювання правознавства

Критерії оцінювання фізична культура

Критерії оцінювання хімія

Критерії оцінювання фізика

Критерії оцінювання біологія

Критерії оцінювання математика

Відео "Сучасні стратегії оцінювання" Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше