Головною метою діяльності ліцею є:

забезпечення всебічного розвитку, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадської активності, громадянської позиції.


Головними завданнями ліцею є:

  • виховання громадянина України;
  • формування особистості здобувача освіти, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
  • виконання вимог Державних стандартів початкової загальної освіти, базової середньої освіти та профільної середньої освіти, підготовка здобувачів освіти до подальшої освіти і трудової діяльності;
  • виховання в здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав i свобод людини i громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини i громадянина;
  • реалізація права здобувачів освіти на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
  • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
  • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження i зміцнення фізичного та психічного здоров'я здобувачів освіти.


Територія обслуговування: с.Старий Лисець Лисецької селищної ради
Мова освітнього процесу
- українська.

З 1-го класу учні вивчають англійську мову.


Населений пункт:               с. Старий Лисець

Адреса:                                
77452, Івано- Франківська область, с. Старий Лисець, вул. І. Франка 19 А

Телефон:
+38 0673432654

E-mail:                                  
   oldfox.edu@gmail.com