Відкрите  заняття на тему: «Чисті речовин и та суміші. Методи очищення сумішей»

Учитель хімії Семон Наталія Василівна в 7-Б класі 22 грудня  провела відкрите  заняття на тему: Чисті речовин и та суміші. Методи очищення сумішей.

На початку заняття була створена   дружня атмосфера,  а також учитель здійснив перевірку присутності учнів. Протягом заняття  були витримані усі його структурні елементи: актуалізація опорних знань, повідомлення теми, мети, сприймання й усвідомлення нового навчального матеріалу, узагальнення та систематизація набутих знань і вмінь учнів, підведення підсумків, мотивація оцінок та осмислення домашнього завдання.

Наталя Василівна під час пояснення нового матеріалу використовувала мультимедійну презентацію та за допомогою дослідів пояснювала, які  є чисті речовини, суміші. Учні були активними,  відповідали на поставлені запитання, працювали з  підручниками, розгадували  ребуси.

Педагогу вдалося викликати в учнів зацікавленість до теми, що стало основою їх активної трудової діяльності на всіх етапах заняття. Урок був проведений на високому методичному  рівні.

Відкрите заняття на тему: «Умови ефективного навчання»

Учитель основ здоров’я Власова Оксана Іванівна  21 грудня  у 7-Б класі провела відкрите заняття на тему: «Умови ефективного навчання».

Педагог чітко поставила мету, спрямовану на формування ключових та предметних компетентностей, що передбачає засвоєння знань на п'яти рівнях: 1) ознайомлення, 2) розуміння, 3) запам'ятовування, 4) уміння  використовувати, 5) перенесення знань в нові ситуації.

Заняття  розпочалось зі створення емоційного настрою, перевірки присутності учнів. На етапі актуалізації опорних знань був застосуваний методичний прийом «Мікрофон», використовуючи при цьому хмаринку слів, а також як учні розуміють правило "Трьох З".  Оксана Іванівна звернула увагу дітей на цитату Конфуція: «Скажи мені – я забуду, покажи мені – я запам’ятаю, але дай мені зробити це разом з тобою – і я зрозумію!»

На етапі вивчення нового матеріалу використала мультимедійну презентацію, роботу з підручником (методичний прийом «Замітки на полях»). За допомогою підручника та  малюнків учні складали  розповідь «Що живить наш мозок». Етап закріплення вивченого матеріалу був проведений у використанні інтерактивних технологій навчання програми Learningapрs, а саме були створені різноманітні завдання, за допомогою яких учні перевіряли рівень своїх знань.

На етапі рефлексії застосували вправи:  «Розслаблена готовність»,  «Спляча вісімка»».

Загалом заняття пройшло на високому методичному рівні. Раціонально був розподілений час на основних  етапах  заняття; діти активно відповідали на поставлені питання, панувала дружня атмосфера.

Відкрите заняття на тему «Вміння прощати»

«Якщо ви прощаєте людям гріхи їхні, то Отець ваш Небесний також простить вам. Та коли ви не прощаєте, то й Отець не простить вам гріхи ваші»
                                      Від Матвія 6:14-15

Кузишишин Галина Олексіївна 14 грудня у 5-Б класі  провела відкрите заняття на тему «Вміння прощати».  Учні були об'єднані в 3 групи. Діти були надзвичайно активними: складали цитати, давали відповіді на ситуативні задачі, переглядали відеофільм  про Йосипа та його братів, працювали з підручником, заповнювали «Серце Йосипа», працювали в групах.
Галина Олексіївна   звернула увагу на розуміння, що  таке  «Прощення», як вихованці розуміють «Прощення»; вказувала на важливість прощення в повсякденному житті; формувала в характері у дітей  вміння прощати;
виховувати любов до ближніх!
Під час заняття використовувались різноманітні методи навчання. Доречно були використані словесні, наочні і практичні методи. Вони, в основному, відповідають меті заняття та віковим особливостям учнів.
Педагог чудово володіє конструктивною діяльністю, вміло моделює хід заняття, уміє підібрати необхідний матеріал, забезпечує логічну й дидактичну цілісність уроку, також володіє педагогічним тактом, що було добре видно на всіх етапах заняття. Очікувані результати досягнуті. Заняття пройшло на високому методичному рівні

Відкрите заняття на тему:«Поняття карти знань. Середовище  редактора карти знань».

Вчитель інформатики Сворак Віра Тарасівна 25 листопада у 9 класі провела відкрите заняття з інформатики. Тема заняття: «Поняття карти знань. Середовище  редактора карти знань». Для  формування  інформаційної  компетентності  учнів  на занятті використовували такі види роботи: розв’язання компетентнісних задач, навчально-дослідницькі роботи. Зміст  заняття  повністю відповідає вимогам навчальної програми та меті поставлених завдань. Свідомому засвоєнню нового матеріалу слугувала актуалізація знань та вмінь учнів. Була проведена фронтальна перевірка домашнього завдання. Найцікавішою була для дітей  практична робота. Учні старанно виконували поставлені вчителем завдання – прослідковувався зворотній зв'язок.  

Виклад нового матеріалу відзначається логічністю та вмінням  виділити основне. Вчитель чудово володіє термінологією та високою культурою мови. Віра Тарасівна використовувала інтерактивну дошку,  хмаринку слів, ребуси, інструкційні картки. Вихованці ознайомились з досить поширеним програмним забезпеченням, призначеним для створення карт розум FreeMind — має інтуїтивний інтерфейс, містить багато варіантів дизайну графічних елементів. Для формування вмінь з даної теми, вчитель організувала  парну роботу учнів за комп’ютерами. Учні зуміли повторити раніше вивчений теоретичний матеріал і застосувати свої знання на практиці. Віра Тарасівна досягнула поставленої мети, заняття пройшло на високому методичному рівні. Відео


Відкрите заняття на тему: «Cities around the World»

Вчитель англійської мови  - Івашко Тетяна Миколаївна у  4-А класі 12 листопада 2021 року провела  відкрите заняття на тему: Cities around the World.Заняття  було проведено відповідно до оптимальних вимог методики проведення занять: аналіз змісту навчального матеріалу; аналіз особливостей конкретного контингенту учнів на даному занятті; вибір методів, форм і засобів навчання; короткий опис ходу заняття відповідно до плану навчального заняття. Вибір теми відкритого заняття відповідав календарно-тематичному плануваню,   з урахуванням аналізу навчального матеріалу. Вчитель показав розроблені ним удосконалення, прийоми та методи своєї професійної майстерності, організацію навчальної діяльності учнів на різних етапах заняття. Учні були активними, відповідали на поставлені питання.Тетяна Миколаївна  застосовувала різноманітні елементи освітніх технологій та методик: прийоми коментування, прийоми рефлексивної діяльності, проблемне навчання, пошукові методи, диференційоване різнорівневе навчання, інтерактивні методи навчання – хмаринки слів, ребуси Заняття зорієнтоване на реалізацію компетентнісного підходу в навчанні звикористанням елементів особистісно орієнтованого та  діяльнісного підходів. Дане заняття пройшло на високому методичному рівні.